fbpx

Hej alla medlemmar i KSSS! Tack vare vårt samarbete med KSSS kan vi nu erbjuda dig nya eskader- och temaseglingar under 2019-2020. Vi planerar många nya resor med segling i varma farvatten, både för KSSS ungdomar, familjer och kappseglare.

Vi lägger ett stort fokus på att barn och ungdomar skall kunna få uppleva seglingsglädje och gemenskap och har därför tagit fram ett program skräddarsytt för KSSS medlemmar.

Eskadern är en fantastisk seglingsform, inte minst när det gäller säkerhet. Vi har ett eskadermöte varje kväll där morgondagens rutt diskuteras och bestäms.

Våra eskaderseglingar anpassas alltid helt efter vädret och följer den minst sjövana besättningens villkor, och vi hjälps alltid åt så att alla blir väl förtöjda och kan komma iland.

Läs mer om vårt samarbete här